Samsung Galaxy Note9

N960FXXU9FUK1

· thg 12 14, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note9 (SM-N960F) - Khu vực VGR

Tên máy Samsung Galaxy Note9
Mã máy SM-N960F
Mã vùng VGR
AP/PDA

N960FXXU9FUK1

CSC

N960FXXU9FUK1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

tiyt4l5o1165dqvu

Current Version

N960FXXU8FUE1/N960FOVF8FUE1/N960FXXU8FUD8/N960FXXU8FUE1

Latest Version

N960FXXU9FUK1/N960FOVF9FUJ2/N960FXXU9FUK1/N960FXXU9FUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N960FXXU9FUK1_CL22750344_QB46422605_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N960FXXU9FUK1_CL22750344_QB46422605_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_N960FXXU9FUK1_CP21195195_CL22750344_QB46422605_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OVF_N960FOVF9FUJ2_CL22989557_QB45959544_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OVF_N960FOVF9FUJ2_CL22989557_QB45959544_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.1)