Samsung Galaxy Note9

N960FXXU9FUK1

· thg 12 15, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note9 (SM-N960F) - Khu vực H3G

Tên máy Samsung Galaxy Note9
Mã máy SM-N960F
Mã vùng H3G
AP/PDA

N960FXXU9FUK1

CSC

N960FCKH9FUJ2

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 15, 2021
Key

sz26pb22c4xhhg8n

Current Version

N960FXXU8FUD1/N960FCKH8FUD1/N960FXXU8FUD1/N960FXXU8FUD1

Latest Version

N960FXXU9FUK1/N960FCKH9FUJ2/N960FXXU9FUK1/N960FXXU9FUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N960FXXU9FUK1_CL22750344_QB46422605_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N960FXXU9FUK1_CL22750344_QB46422605_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_N960FXXU9FUK1_CP21195195_CL22750344_QB46422605_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_CKH_N960FCKH9FUJ2_CL23007219_QB46038504_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_CKH_N960FCKH9FUJ2_CL23007219_QB46038504_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)