Samsung Galaxy Note9

N9600ZHS8FUJ1

· thg 12 11, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note9 (SM-N9600) - Khu vực JDI

Tên máy Samsung Galaxy Note9
Mã máy SM-N9600
Mã vùng JDI
AP/PDA

N9600ZHS8FUJ1

CSC

N9600OWE8FUG6

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 11, 2021
Key

32pt7jrzn3fhfaaf

Current Version

N9600ZHS7FUD5/N9600OWE7FUC5/N9600ZCS7FUA7/N9600ZHS7FUD5

Latest Version

N9600ZHS8FUJ1/N9600OWE8FUG6/N9600ZCS8FUJ2/N9600ZHS8FUJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N9600ZHS8FUJ1_CL21680091_QB44345113_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N9600ZHS8FUJ1_CL21680091_QB44345113_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_N9600ZCS8FUJ2_CP20715428_CL21680091_QB44962162_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWE_N9600OWE8FUG6_CL22130347_QB41468694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWE_N9600OWE8FUG6_CL22130347_QB41468694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)