Samsung Galaxy Note9

N9600ZCU8FUK5

· thg 12 14, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note9 (SM-N9600) - Khu vực CHC

Tên máy Samsung Galaxy Note9
Mã máy SM-N9600
Mã vùng CHC
AP/PDA

N9600ZCU8FUK5

CSC

N9600CHC8FUK5

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

8rj8b8ew153et8di

Current Version

N9600ZCU7FUE3/N9600CHC7FUE3/N9600ZCU7FUE1/N9600ZCU7FUE3

Latest Version

N9600ZCU8FUK5/N9600CHC8FUK5/N9600ZCU8FUJ3/N9600ZCU8FUK5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N9600ZCU8FUK5_CL22986754_QB46461347_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N9600ZCU8FUK5_CL22986754_QB46461347_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_N9600ZCU8FUJ3_CP20873468_CL22876458_QB45364914_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_CHC_N9600CHC8FUK5_CL22986754_QB46461347_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_CHC_N9600CHC8FUK5_CL22986754_QB46461347_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)