Samsung Galaxy Note8

N950U1UEU8DUD3

· thg 5 10, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note8 (SM-N950U1) - Khu vực ATT

Tên máy Samsung Galaxy Note8
Mã máy SM-N950U1
Mã vùng ATT
AP/PDA

N950U1UEU8DUD3

CSC

N950U1OYM8DUD3

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 5 10, 2021
Key

k7pygimz5d9n1an4

Current Version

Android Version : 9 / Baseband Version : N950U1UEU7DSL2

Latest Version

Android Version : 9 / Baseband Version : N950U1UEU8DUD3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N950U1UEU8DUD3_CL21498607_QB39664639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N950U1UEU8DUD3_CL21498607_QB39664639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_N950U1UEU8DUD3_CP18955000_CL21498607_QB39664639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OYM_N950U1OYM8DUD3_CL21498607_QB39664639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OYM_N950U1OYM8DUD3_CL21498607_QB39664639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)