Samsung Galaxy Note5

N920W8VLS6CRH1

· thg 8 22, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note5 (SM-N920W8) - Khu vực RWC

Tên máy Samsung Galaxy Note5
Mã máy SM-N920W8
Mã vùng RWC
AP/PDA

N920W8VLS6CRH1

CSC

N920W8OYA6CRH1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 8 22, 2018
Key

x8how6v7b6129d6k

Current Version

N920W8VLS6CRH1/N920W8OYA6CRH1/N920W8VLS6CRH1/N920W8VLS6CRH1

Latest Version

N920W8VLS6CRH1/N920W8OYA6CRH1/N920W8VLS6CRH1/N920W8VLS6CRH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N920W8VLS6CRH1_CL13731680_QB19200631_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N920W8VLS6CRH1_CL13731680_QB19200631_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_N920W8VLS6CRH1_CP10335339_CL13731680_QB19200631_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OYA_N920W8OYA6CRH1_CL13731680_QB19200631_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)