Samsung Galaxy Note5

N920PVPS3DRH1

· thg 8 24, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy Note5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy Note5
Mã máy SM-N920P
Mã vùng SPR
AP/PDA

N920PVPS3DRH1

Cập nhật 24 thg 8, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N920PVPS3DRH1

N920PSPT3DRH1

2.29 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 8, 2018

N/A

N/A

1

N920PVPS3DRH1

N920PSPT3DRH1

2.10 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 8, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Thông tin