Samsung Galaxy Note5

N920IDVU5CRK2

· thg 1 15, 2019
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note5 (SM-N920I) - Khu vực TEL

Tên máy Samsung Galaxy Note5
Mã máy SM-N920I
Mã vùng TEL
AP/PDA

N920IDVU5CRK2

CSC

N920ITEL5CRK1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 1 15, 2019
Key

9o3ufeh5txrwob0m

Current Version

N920IDVU5CRK2/N920ITEL5CRK1/N920IDVU5CRK1/N920IDVU5CRK2

Latest Version

N920IDVU5CRK2/N920ITEL5CRK1/N920IDVU5CRK1/N920IDVU5CRK2

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N920IDVU5CRK2_CL11762721_QB20544724_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N920IDVU5CRK2_CL11762721_QB20544724_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_N920IDVU5CRK1_CP11110690_CL11762721_QB20426049_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_TEL_N920ITEL5CRK1_CL11762721_QB20426049_REV00_user_low_ship.tar.md5

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)