Samsung Galaxy Note5

N920GDDS5CRH1

· thg 8 28, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy Note5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy Note5
Mã máy SM-N920G
Mã vùng INS
AP/PDA

N920GDDS5CRH1

Cập nhật 28 thg 8, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N920GDDS5CRH1

N920GODD3CQJ2

2.15 GB

Nougat(Android 7.0)

28 thg 8, 2018

N/A

N/A

1

N920GDDS5CRH1

N920GODD3CQJ2

1.78 GB

Nougat(Android 7.0)

28 thg 8, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin