Samsung Galaxy Note5

N920CXXS5CRH3

· thg 8 23, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy Note5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy Note5
Mã máy SM-N920C
Mã vùng THL
AP/PDA

N920CXXS5CRH3

Cập nhật 23 thg 8, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N920CXXS5CRH3

N920COLB3CQJ6

2.27 GB

Nougat(Android 7.0)

23 thg 8, 2018

N/A

N/A

1

N920CXXS5CRH3

N920COLB3CQJ6

1.90 GB

Nougat(Android 7.0)

23 thg 8, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Thông tin