Samsung Galaxy Note5

N920CXXS5CRH3

· thg 8 23, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note5 (SM-N920C) - Khu vực THL

Tên máy Samsung Galaxy Note5
Mã máy SM-N920C
Mã vùng THL
AP/PDA

N920CXXS5CRH3

CSC

N920COLB3CQJ6

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 8 23, 2018
Key

qoxssrmjxlt19gjm

Current Version

N920CXXS5CRH3/N920COLB3CQJ6/N920CXXU5CRH2/N920CXXS5CRH3

Latest Version

N920CXXS5CRH3/N920COLB3CQJ6/N920CXXU5CRH2/N920CXXS5CRH3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N920CXXS5CRH3_CL11762721_QB19246579_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N920CXXS5CRH3_CL11762721_QB19246579_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_N920CXXU5CRH2_CP10344960_CL11762721_QB19246579_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_N920COLB3CQJ6_CL11762721_QB15270723_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)