Samsung Galaxy Note5

N9208XXS5CRH1

· thg 8 24, 2018
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy Note5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy Note5
Mã máy SM-N9208
Mã vùng XID
AP/PDA

N9208XXS5CRH1

Cập nhật 24 thg 8, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N9208XXS5CRH1

OLBP

2.27 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 8, 2018

N/A

N/A

1

N9208XXS5CRH1

N9208OLB3CQJ1

1.90 GB

Nougat(Android 7.0)

24 thg 8, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin