Samsung GALAXY Note Edge

N915PVPU5DQI5

· thg 10 25, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Edge (SM-N915P) - Khu vực SPR

Tên máy Samsung GALAXY Note Edge
Mã máy SM-N915P
Mã vùng SPR
AP/PDA

N915PVPU5DQI5

CSC

N915PSPT5DQI5

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 10 25, 2017
Key

2z38mghhlumldce7

Current Version

N915PVPU5DQI5/N915PSPT5DQI5/N915PVPU5DQI5/N915PVPU5DQI5

Latest Version

N915PVPU5DQI5/N915PSPT5DQI5/N915PVPU5DQI5/N915PVPU5DQI5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N915PVPU5DQI5_CL12229630_QB15028379_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N915PVPU5DQI5_CL12229630_QB15028379_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_N915PVPU5DQI5_CL12229630_QB15028379_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_SPT_N915PSPT5DQI5_CL12229630_QB15028379_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.1)