Samsung GALAXY Note Edge

N915GXXS1DRH2

· thg 9 17, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note Edge - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note Edge
Mã máy SM-N915G
Mã vùng INS
AP/PDA

N915GXXS1DRH2

Cập nhật 17 thg 9, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N915GXXS1DRH2

N915GODD1DRD1

1.90 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

17 thg 9, 2018

N/A

N/A

1

N915GXXS1DRH2

N915GODD1DRD1

1.90 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

17 thg 9, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin