Samsung GALAXY Note Edge

N915GXXS1DRH2

· thg 9 17, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Edge (SM-N915G) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY Note Edge
Mã máy SM-N915G
Mã vùng INS
AP/PDA

N915GXXS1DRH2

CSC

N915GODD1DRD1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 9 17, 2018
Key

azo0on6uulrlcum3

Current Version

N915GXXS1DRH2/N915GODD1DRD1/N915GDDU1DQK1/N915GXXS1DRH2

Latest Version

N915GXXS1DRH2/N915GODD1DRD1/N915GDDU1DQK1/N915GXXS1DRH2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N915GXXS1DRH2_CL13452515_QB19412528_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N915GXXS1DRH2_CL13452515_QB19412528_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_N915GDDU1DQK1_REV00_CL_2172612.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_N915GODD1DRD1_CL13452515_QB17809959_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.1.0)