Samsung GALAXY Note Edge

N9150ZHS1CQH1

· thg 10 20, 2020
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Edge (SM-N9150) - Khu vực TGY

Tên máy Samsung GALAXY Note Edge
Mã máy SM-N9150
Mã vùng TGY
AP/PDA

N9150ZHS1CQH1

CSC

N9150ZZH1CQH1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 10 20, 2020
Key

jyniqpa1ruwx5j5a

Current Version

N9150ZHS1CQH1/N9150ZZH1CQH1/N9150ZHS1CQH1/N9150ZHS1CQH1

Latest Version

N9150ZHS1CQH1/N9150ZZH1CQH1/N9150ZHU1CTI1/N9150ZHS1CQH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N9150ZHS1CQH1_CL9507191_QB14671022_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N9150ZHS1CQH1_CL9507191_QB14671022_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N9150ZHU1CTI1_REV00_CL_2157179.tar.md5

CSC FILE

CSC_ZZH_N9150ZZH1CQH1_CL9507191_QB14671022_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)