Samsung GALAXY Note4

N910T3UVU3EQI2

· thg 11 02, 2020
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note4
Mã máy SM-N910T3
Mã vùng TMB
AP/PDA

N910T3UVU3EQI2

Cập nhật 2 thg 11, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N910T3UVU3EQI2

N910T3TMB3EQI2

2.40 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

2 thg 11, 2020

N/A

N/A

1

N910T3UVU3EQI2

N910T3TMB3EQI2

2.03 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

2 thg 11, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.2)

Nougat(Android 7.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin