Samsung GALAXY Note4

N910T3UVU3EQI2

· thg 11 02, 2020
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note4 (SM-N910T3) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY Note4
Mã máy SM-N910T3
Mã vùng TMB
AP/PDA

N910T3UVU3EQI2

CSC

N910T3TMB3EQI2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 11 02, 2020
Key

zzffhdd0dhv26ri9

Current Version

N910T3UVS3EQE2/N910T3TMB3EQE2/N910T3UVS3EQE2/N910T3UVS3EQE2

Latest Version

N910T3UVU3EQI2/N910T3TMB3EQI2/N910T3UVU3ETI1/N910T3UVU3EQI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N910T3UVU3EQI2_CL9385989_QB15070147_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N910T3UVU3EQI2_CL9385989_QB15070147_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N910T3UVU3ETI1_REV00_CL_2091400.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_N910T3TMB3EQI2_CL9385989_QB15070147_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)