Samsung GALAXY Note4

N910TUVU2EQI2

· thg 10 30, 2020
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note4
Mã máy SM-N910T
Mã vùng TMB
AP/PDA

N910TUVU2EQI2

Cập nhật 30 thg 10, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N910TUVU2EQI2

N910TTMB2EQI2

2.40 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

30 thg 10, 2020

N/A

N/A

1

N910TUVU2EQI2

N910TTMB2EQI2

2.03 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

30 thg 10, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0)

Thông tin