Samsung GALAXY Note4

N910TUVU2EQI2

· thg 10 30, 2020
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note4 (SM-N910T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY Note4
Mã máy SM-N910T
Mã vùng TMB
AP/PDA

N910TUVU2EQI2

CSC

N910TTMB2EQI2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 10 30, 2020
Key

bz8tkeapiw89pn36

Current Version

N910TUVS2EPG2/N910TTMB2EPG2/N910TUVS2EPG2/N910TUVS2EPG2

Latest Version

N910TUVU2EQI2/N910TTMB2EQI2/N910TUVU2ETI1/N910TUVU2EQI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N910TUVU2EQI2_CL9385989_QB15070104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N910TUVU2EQI2_CL9385989_QB15070104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N910TUVU2ETI1_REV00_CL_2091400.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_N910TTMB2EQI2_CL9385989_QB15070104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)