Samsung GALAXY Note4

N910SKSU2DSA1

· thg 2 14, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note4 (SM-N910S) - Khu vực SKC

Tên máy Samsung GALAXY Note4
Mã máy SM-N910S
Mã vùng SKC
AP/PDA

N910SKSU2DSA1

CSC

N910SSKC2DSA1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 2 14, 2019
Key

ugjj5rh4b3tik1pm

Current Version

N910SKSU2DSA1/N910SSKC2DSA1/N910SKSU0DRK1/N910SKSU2DSA1

Latest Version

N910SKSU2DSA1/N910SSKC2DSA1/N910SKSU0DRK1/N910SKSU2DSA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N910SKSU2DSA1_CL15262346_QB21685389_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N910SKSU2DSA1_CL15262346_QB21685389_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_N910SKSU0DRK1_CL14718164_QB20492085_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_SKC_N910SSKC2DSA1_CL15262346_QB21685389_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)