Samsung GALAXY Note4

N910PVPU5DQI5

· thg 10 28, 2020
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note4
Mã máy SM-N910P
Mã vùng SPR
AP/PDA

N910PVPU5DQI5

Cập nhật 28 thg 10, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N910PVPU5DQI5

N910PSPT5DQI5

2.21 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

28 thg 10, 2020

N/A

N/A

1

N910PVPU5DQI5

N910PSPT5DQI5

2.21 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

28 thg 10, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.2)

Q(Android 10)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin