Samsung GALAXY Note4

N910GDTS1DRH2

· thg 9 17, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note4 (SM-N910G) - Khu vực INU

Tên máy Samsung GALAXY Note4
Mã máy SM-N910G
Mã vùng INU
AP/PDA

N910GDTS1DRH2

CSC

N910GODD1DRD1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 9 17, 2018
Key

iuy5ivwu4g4rkrgw

Current Version

N910GDTS1DRH2/N910GODD1DRD1/N910GDDS1DQA4/N910GDTS1DRH2

Latest Version

N910GDTS1DRH2/N910GODD1DRD1/N910GDDS1DQA4/N910GDTS1DRH2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N910GDTS1DRH2_CL13452786_QB19412536_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N910GDTS1DRH2_CL13452786_QB19412536_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_N910GDDS1DQA4_CL9932142_QB12241655_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_N910GODD1DRD1_CL13452786_QB17810257_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)