Samsung GALAXY Note3

N900W8VLU2DPG1

· thg 8 31, 2016
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note3
Mã máy SM-N900W8
Mã vùng MCT
AP/PDA

N900W8VLU2DPG1

Cập nhật 31 thg 8, 2016
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N900W8VLU2DPG1

N900W8OYADPG1

1.35 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

31 thg 8, 2016

N/A

N/A

1

N900W8VLU2DPG1

N900W8OYADPG1

1.35 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

31 thg 8, 2016

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

SSP

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Thông tin