Samsung GALAXY Note3

N900W8VLU2DPG1

· thg 8 31, 2016
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note3 (SM-N900W8) - Khu vực MCT

Tên máy Samsung GALAXY Note3
Mã máy SM-N900W8
Mã vùng MCT
AP/PDA

N900W8VLU2DPG1

CSC

N900W8OYADPG1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 8 31, 2016
Key

nf7870b8x6hir1iw

Current Version

N900W8VLU2DPG1/N900W8OYADPG1/N900W8VLU2DPG1/N900W8VLU2DPG1

Latest Version

N900W8VLU2DPG1/N900W8OYADPG1/N900W8VLU2DPG1/N900W8VLU2DPG1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N900W8VLU2DPG1_CL4348112_QB10469583_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N900W8VLU2DPG1_CL4348112_QB10469583_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_N900W8VLU2DPG1_CL4348112_QB10469583_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OYA_N900W8OYADPG1_CL4348112_QB10469583_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)