Samsung GALAXY Note3

N900TUVUFQD2

· thg 5 02, 2017
Lollipop(Android 5.0)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note3 (SM-N900T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY Note3
Mã máy SM-N900T
Mã vùng TMB
AP/PDA

N900TUVUFQD2

CSC

N900TTMBFQD2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0)
Cập nhật thg 5 02, 2017
Key

kk73rmbyabxsfezk

Current Version

N900TUVUFQD2/N900TTMBFQD2/N900TUVUFQD2/N900TUVUFQD2

Latest Version

N900TUVUFQD2/N900TTMBFQD2/N900TUVUFQD2/N900TUVUFQD2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N900TUVUFQD2_CL6005498_QB13317250_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_N900TUVUFQD2_CL6005498_QB13317250_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_N900TUVUFQD2_CL6005498_QB13317250_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_N900TTMBFQD2_CL6005498_QB13317250_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)