Samsung GALAXY Note3

N900PVPSEPL1

· thg 2 10, 2017
Lollipop(Android 5.0)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note3 (SM-N900P) - Khu vực SPR

Tên máy Samsung GALAXY Note3
Mã máy SM-N900P
Mã vùng SPR
AP/PDA

N900PVPSEPL1

CSC

N/A

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0)
Cập nhật thg 2 10, 2017
Key

sp7ywnxlp13mgx5b

Current Version

N900PVPSEPL1/N900PSPTEPL1/N900PVPSEPL1/N900PVPSEPL1

Latest Version

N900PVPSEPL1/N900PSPTEPL1/N900PVPSEPL1/N900PVPSEPL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

ALL_SPT_N900PVPSEPL1_N900PSPTEPL1_CL4453878_QB12001401_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.1.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)