Samsung GALAXY Note3

N900XXSEBQC2

· thg 4 12, 2017
Lollipop(Android 5.0)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note3 (SM-N900) - Khu vực XSP

Tên máy Samsung GALAXY Note3
Mã máy SM-N900
Mã vùng XSP
AP/PDA

N900XXSEBQC2

CSC

N900OLBEBOJ1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0)
Cập nhật thg 4 12, 2017
Key

xequqveggfjv34ha

Current Version

N900XXSEBQC2/N900OLBEBOJ1/N900DXUEBNL3/N900XXSEBQC2

Latest Version

N900XXSEBQC2/N900OLBEBOJ1/N900DXUEBNL3/N900XXSEBQC2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N900XXSEBQC2_CL5764310_QB13075027_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N900XXSEBQC2_CL5764310_QB13075027_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_N900DXUEBNL3_CL3648860_QB3431903_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_N900OLBEBOJ1_CL5764310_QB6609702_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

Nougat(Android 7.1.1)

Q(Android 10)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)