Samsung GALAXY Note3

N900XXSEBQC2

· thg 4 12, 2017
Lollipop(Android 5.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note3
Mã máy SM-N900
Mã vùng XSE
AP/PDA

N900XXSEBQC2

Cập nhật 12 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N900XXSEBQC2

N900OLBEBOJ1

1.27 GB

Lollipop(Android 5.0)

12 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

N900XXSEBQC2

N900OLBEBOJ1

1.27 GB

Lollipop(Android 5.0)

12 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

KitKat(Android 4.4.4)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin