Samsung Galaxy Note10 Lite

N770FXXS8EUJ3

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note10 Lite (SM-N770F) - Khu vực SLK

Tên máy Samsung Galaxy Note10 Lite
Mã máy SM-N770F
Mã vùng SLK
AP/PDA

N770FXXS8EUJ3

CSC

N770FODM8EUI1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

gfjlpfz6laj1gu5e

Current Version

N770FXXU7EUE2/N770FODM7EUE2/N770FXXU7EUE2/N770FXXU7EUE2

Latest Version

N770FXXS8EUJ3/N770FODM8EUI1/N770FXXS8EUJ3/N770FXXS8EUJ3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N770FXXS8EUJ3_CL22417460_QB45303378_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N770FXXS8EUJ3_CL22417460_QB45303378_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_N770FXXS8EUJ3_CP20840175_CL22417460_QB45303378_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_N770FODM8EUI1_CL22417460_QB43427187_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_N770FODM8EUI1_CL22417460_QB43427187_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)