Samsung Galaxy Note10 Lite

N770FXXS8EUL2

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Note10 Lite (SM-N770F) - Khu vực AMO

Tên máy Samsung Galaxy Note10 Lite
Mã máy SM-N770F
Mã vùng AMO
AP/PDA

N770FXXS8EUL2

CSC

N770FXXS8EUL2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

qnlflr38dp47lj81

Current Version

N770FXXU7EUE2/N770FOGC7EUE2/N770FXXU7EUE2/N770FXXU7EUE2

Latest Version

N770FXXS8EUL2/N770FOGC8EUH5/N770FXXS8EUL2/N770FXXS8EUL2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N770FXXS8EUL2_CL22417460_QB46942569_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N770FXXS8EUL2_CL22417460_QB46942569_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_N770FXXS8EUL2_CP21286804_CL22417460_QB46942569_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OGC_N770FOGC8EUH5_CL22417460_QB42822029_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OGC_N770FOGC8EUH5_CL22417460_QB42822029_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)