Samsung GALAXY Note3 Neo

N7502XXUANH2

· thg 9 05, 2014
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note3 Neo - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note3 Neo
Mã máy SM-N7502
Mã vùng THL
AP/PDA

N7502XXUANH2

Cập nhật 5 thg 9, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N7502XXUANH2

N7502OLBANH1

1.34 GB

Jelly Bean(Android 4.3)

5 thg 9, 2014

N/A

N/A

1

N7502XXUANH2

N7502OLBANH1

1.34 GB

Jelly Bean(Android 4.3)

5 thg 9, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin