Samsung GALAXY Note3 Neo

N750XXSDQA1

· thg 2 13, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note3 Neo - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note3 Neo
Mã máy SM-N750
Mã vùng XSE
AP/PDA

N750XXSDQA1

Cập nhật 13 thg 2, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N750XXSDQA1

N750OLBDPA1

1.28 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

13 thg 2, 2017

N/A

N/A

1

N750XXSDQA1

N750OLBDPA1

1.28 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

13 thg 2, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.1.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin