Samsung GALAXY Note3 Neo

N750XXSDRK1

· thg 2 12, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note3 Neo (SM-N750) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY Note3 Neo
Mã máy SM-N750
Mã vùng INS
AP/PDA

N750XXSDRK1

CSC

N750ODDDRK1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 2 12, 2019
Key

tflxj83nz4l4uox0

Current Version

N750XXSDRK1/N750ODDDRK1/N750DDUDOK1/N750XXSDRK1

Latest Version

N750XXSDRK1/N750ODDDRK1/N750DDUDOK1/N750XXSDRK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N750XXSDRK1_CL7048087_QB20412506_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N750XXSDRK1_CL7048087_QB20412506_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N750DDUDOK1_REV00_CL2022985.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_N750ODDDRK1_CL7048087_QB20412506_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

R(Android 11)

R(Android 11)

R(Android 11)

R(Android 11)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)