Samsung GALAXY Note3 Neo

N750XXSDRK1

· thg 2 12, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note3 Neo - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note3 Neo
Mã máy SM-N750
Mã vùng BNG
AP/PDA

N750XXSDRK1

Cập nhật 12 thg 2, 2019
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N750XXSDRK1

N750ODDDRK1

1.25 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

12 thg 2, 2019

N/A

N/A

1

N750XXSDRK1

N750ODDDRK1

1.25 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

12 thg 2, 2019

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Thông tin