Samsung Galaxy M40

M405FDDU2CUK1

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy M40 (SM-M405F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy M40
Mã máy SM-M405F
Mã vùng INS
AP/PDA

M405FDDU2CUK1

CSC

M405FDDU2CUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

iujwx1rl6r3b63s2

Current Version

M405FDDU2CUD2/M405FODM2CUD2/M405FDDU2CUC6/M405FDDU2CUD2

Latest Version

M405FDDU2CUK1/M405FODM2CUK1/M405FDDU2CUJ1/M405FDDU2CUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_M405FDDU2CUK1_CL22623735_QB46485280_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_M405FDDU2CUK1_CL22623735_QB46485280_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_M405FDDU2CUJ1_CP20660430_CL22623735_QB44938252_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_M405FODM2CUK1_CL22623735_QB46485280_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_M405FODM2CUK1_CL22623735_QB46485280_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)