Samsung Galaxy M30s

M307FNXXU4CUJ2

· thg 11 12, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy M30s (SM-M307FN) - Khu vực ITV

Tên máy Samsung Galaxy M30s
Mã máy SM-M307FN
Mã vùng ITV
AP/PDA

M307FNXXU4CUJ2

CSC

M307FNXXU4CUJ2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 11 12, 2021
Key

ko3ls5htfohrpgfj

Current Version

M307FNXXU4CUD3/M307FNOXM4CUD3/M307FNJXU4CUD1/M307FNXXU4CUD3

Latest Version

M307FNXXU4CUJ2/M307FNOXM4CUJ2/M307FNJXU4CUJ1/M307FNXXU4CUJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_M307FNXXU4CUJ2_CL22430363_QB44777337_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_M307FNXXU4CUJ2_CL22430363_QB44777337_REV00_user_low_ship_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_M307FNJXU4CUJ1_CP20534182_CL22430363_QB44320919_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_M307FNOXM4CUJ2_CL22430363_QB44777337_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_M307FNOXM4CUJ2_CL22430363_QB44777337_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)