Samsung Galaxy M21

M215FXXU2BUD3

· thg 5 05, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy M21 (SM-M215F) - Khu vực XEO

Tên máy Samsung Galaxy M21
Mã máy SM-M215F
Mã vùng XEO
AP/PDA

M215FXXU2BUD3

CSC

M215FOXM2BUD2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 5 05, 2021
Key

7fgjcebt9j4nmoxs

Current Version

M215FXXU2BUAC/M215FOXM2BUAC/M215FDDU2BUAA/M215FXXU2BUAC

Latest Version

M215FXXU2BUD3/M215FOXM2BUD2/M215FDDU2BUB6/M215FXXU2BUD3

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_M215FXXU2BUD3_CL21183318_QB39523712_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_M215FXXU2BUD3_CL21183318_QB39523712_REV00_user_low_ship_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_M215FDDU2BUB6_CP18300634_CL21123402_QB38491028_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_M215FOXM2BUD2_CL21183318_QB39773135_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_M215FOXM2BUD2_CL21183318_QB39773135_REV00_user_low_ship.tar.md5

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Tizen 3.0.0.1

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)