Samsung Galaxy M11

M115FXXU3BUJ1

· thg 12 13, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy M11 (SM-M115F) - Khu vực THL

Tên máy Samsung Galaxy M11
Mã máy SM-M115F
Mã vùng THL
AP/PDA

M115FXXU3BUJ1

CSC

M115FXXU3BUJ1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 13, 2021
Key

9gc4m9hb5r75i8st

Current Version

M115FXXU2BUD8/M115FOXM2BUD8/M115FXXU2BUD6/M115FXXU2BUD8

Latest Version

M115FXXU3BUJ1/M115FOXM3BUJ1/M115FXXU3BUJ1/M115FXXU3BUJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_M115FXXU3BUJ1_CL22512947_QB44980608_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_M115FXXU3BUJ1_CL22512947_QB44980608_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_M115FXXU3BUJ1_CP20705783_CL22512947_QB44980608_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_M115FOXM3BUJ1_CL22512947_QB44980608_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_M115FOXM3BUJ1_CL22512947_QB44980608_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)