Samsung Galaxy M11

M115FXXU2BUD9

· thg 5 17, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy M11 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy M11
Mã máy SM-M115F
Mã vùng BRI
AP/PDA

M115FXXU2BUD9

Cập nhật 17 thg 5, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

5

M115FXXU2BUD9

M115FOXM2BUD9

3.54 GB

Q(Android 10)

17 thg 5, 2021

N/A

N/A

4

M115FXXU2BUF3

M115FXXU2BUF3

3.52 GB

R(Android 11)

13 thg 7, 2021

N/A

N/A

3

M115FXXU2BUH1

M115FXXU2BUH1

3.52 GB

R(Android 11)

13 thg 8, 2021

N/A

N/A

2

M115FXXU2BUI3

M115FXXU2BUI3

3.63 GB

R(Android 11)

8 thg 10, 2021

N/A

N/A

1

M115FXXU3BUJ1

M115FXXU3BUJ1

3.59 GB

R(Android 11)

8 thg 12, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin