Samsung Galaxy J7 Pro

J730GMDXSCCUD5

· thg 5 04, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730GM) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy J7 Pro
Mã máy SM-J730GM
Mã vùng INS
AP/PDA

J730GMDXSCCUD5

CSC

J730GMODDCCUD5

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 5 04, 2021
Key

czt8v1nymgun237y

Current Version

J730GMDXU6CSF7/J730GMODD6CSEI/J730GMDXU6CSEF/J730GMDXU6CSF7

Latest Version

J730GMDXSCCUD5/J730GMODDCCUD5/J730GMDXSCCUD5/J730GMDXSCCUD5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J730GMDXSCCUD5_CL16068741_QB39585793_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J730GMDXSCCUD5_CL16068741_QB39585793_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_J730GMDXSCCUD5_CP18913071_CL16068741_QB39585793_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J730GMODDCCUD5_CL18134717_QB39587271_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_ODD_J730GMODDCCUD5_CL18134717_QB39587271_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)