Samsung SSP

J730FXWS8CUD1

· thg 5 12, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống Firmware cho Samsung SSP - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-J730F
Mã vùng NPL
AP/PDA

J730FXWS8CUD1

Cập nhật 12 thg 5, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J730FXWS8CUD1

J730FYDD8CUD1

1.89 GB

Pie(Android 9)

12 thg 5, 2021

N/A

N/A

1

J730FXWU8CUF4

J730FXWU8CUF4

1.89 GB

Pie(Android 9)

15 thg 7, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Thông tin