Samsung Galaxy J7 Duo

J720MUBSBCUK2

· thg 12 14, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J7 Duo (SM-J720M) - Khu vực CRC

Tên máy Samsung Galaxy J7 Duo
Mã máy SM-J720M
Mã vùng CRC
AP/PDA

J720MUBSBCUK2

CSC

J720MUBSBCUK2

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

ndjsg34r75fcu5y8

Current Version

J720MUBSBCUB1/J720MOWABCUB1/J720MUBSBCUB1/J720MUBSBCUB1

Latest Version

J720MUBSBCUK2/J720MOWABCUG1/J720MUBSBCUK1/J720MUBSBCUK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J720MUBSBCUK2_CL19058735_QB46588054_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J720MUBSBCUK2_CL19058735_QB46588054_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_J720MUBSBCUK1_CP21084158_CL19058735_QB46069327_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWA_J720MOWABCUG1_CL22091052_QB41327576_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWA_J720MOWABCUG1_CL22091052_QB41327576_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Q(Android 10)