Samsung SSP

J710FNDDS1BSG1

· thg 9 17, 2019
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung SSP (SM-J710FN) - Khu vực INS

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-J710FN
Mã vùng INS
AP/PDA

J710FNDDS1BSG1

CSC

J710FNODD1BSB2

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 9 17, 2019
Key

aa2526nz5jhe8cb5

Current Version

J710FNDDS1BSG1/J710FNODD1BSB2/J710FNDDS1BSG1/J710FNDDS1BSG1

Latest Version

J710FNDDS1BSG1/J710FNODD1BSB2/J710FNDDS1BSG1/J710FNDDS1BSG1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J710FNDDS1BSG1_CL14336110_QB24721776_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J710FNDDS1BSG1_CL14336110_QB24721776_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_J710FNDDS1BSG1_CL708792_QB13248098_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J710FNODD1BSB2_CL14336110_QB21923995_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)