Samsung Galaxy J7 ⑥

J710FXXS6CTC1

· thg 6 11, 2020
Oreo(Android 8.1.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J7 ⑥ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J7 ⑥
Mã máy SM-J710F
Mã vùng PAK
AP/PDA

J710FXXS6CTC1

Cập nhật 11 thg 6, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J710FXXS6CTC1

J710FOJV6CSG1

2.03 GB

Oreo(Android 8.1.0)

11 thg 6, 2020

N/A

N/A

1

J710FXXS6CTC1

J710FOJV6CSG1

1.57 GB

Oreo(Android 8.1.0)

11 thg 6, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin