Samsung Galaxy J7 ⑥

J710FXXS6CTC1

· thg 6 11, 2020
Oreo(Android 8.1.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J7 ⑥ (SM-J710F) - Khu vực PAK

Tên máy Samsung Galaxy J7 ⑥
Mã máy SM-J710F
Mã vùng PAK
AP/PDA

J710FXXS6CTC1

CSC

J710FOJV6CSG1

Phiên bản Android Oreo(Android 8.1.0)
Cập nhật thg 6 11, 2020
Key

p6yvw078iulk98e4

Current Version

J710FXXS6CTC1/J710FOJV6CSG1/J710FXXS6CTC1/J710FXXS6CTC1

Latest Version

J710FXXS6CTC1/J710FOJV6CSG1/J710FXXS6CTC1/J710FXXS6CTC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J710FXXS6CTC1_CL14721103_QB29672379_REV03_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J710FXXS6CTC1_CL14721103_QB29672379_REV03_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_J710FXXS6CTC1_CP15309887_CL14721103_QB29672379_REV03_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_J710FOJV6CSG1_CL16485801_QB24925161_REV03_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)