Samsung SSP

J701FDDSACUA4

· thg 2 10, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung SSP (SM-J701F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-J701F
Mã vùng INS
AP/PDA

J701FDDSACUA4

CSC

J701FODDACUA4

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 2 10, 2021
Key

p1z3robqup1m5qbq

Current Version

J701FDDU6CSF1/J701FODD6CSF1/J701FXXU6CSF1/J701FDDU6CSF1

Latest Version

J701FDDSACUA4/J701FODDACUA4/J701FXXSACUA1/J701FDDSACUA4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J701FDDSACUA4_CL16078765_QB37357042_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J701FDDSACUA4_CL16078765_QB37357042_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_J701FXXSACUA1_CP17863567_CL16078765_QB37135560_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J701FODDACUA4_CL16283160_QB37359847_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_ODD_J701FODDACUA4_CL16283160_QB37359847_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)