Samsung Galaxy J7

J700MUBU2BRD1

· thg 3 22, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J7 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J7
Mã máy SM-J700M
Mã vùng TCE
AP/PDA

J700MUBU2BRD1

Cập nhật 22 thg 3, 2019
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J700MUBU2BRD1

J700MTCE2BSC1

1.65 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

22 thg 3, 2019

N/A

N/A

1

J700MUBU2BRD1

J700MTCE2BSC1

1.22 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

22 thg 3, 2019

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin