Samsung Galaxy J7

J700MUBU2BRC2

· thg 5 17, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J7 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J7
Mã máy SM-J700M
Mã vùng PEO
AP/PDA

J700MUBU2BRC2

Cập nhật 17 thg 5, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J700MUBU2BRC2

J700MUUB2BRC2

1.51 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

17 thg 5, 2018

N/A

N/A

1

J700MUBU2BRC2

J700MUUB2BRC2

1.08 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

17 thg 5, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Thông tin