Samsung Galaxy J7

J700MUBU2BRC2

· thg 5 17, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J7 (SM-J700M) - Khu vực PEO

Tên máy Samsung Galaxy J7
Mã máy SM-J700M
Mã vùng PEO
AP/PDA

J700MUBU2BRC2

CSC

J700MUUB2BRC2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 5 17, 2018
Key

7tii30wajvnz6bic

Current Version

J700MUBU2BRC2/J700MUUB2BRC2/J700MUBU2BRC1/J700MUBU2BRC2

Latest Version

J700MUBU2BRC2/J700MUUB2BRC2/J700MUBU2BRC1/J700MUBU2BRC2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J700MUBU2BRC2_CL13213628_QB17312148_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J700MUBU2BRC2_CL13213628_QB17312148_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J700MUBU2BRC1_CL13166835_QB17211199_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_UUB_J700MUUB2BRC2_CL13223293_QB17346434_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.4)